Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIŻ

Aktualność danych:

ŚLIŻ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (472 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1200 osób, z czego:

604

kobiety

596

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2362. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2345. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIŻ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 mężczyzn, 16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie21 mężczyzn, 21 kobiet

 • mazowieckie16 mężczyzn, 14 kobiet

 • opolskie21 mężczyzn, 25 kobiet

 • podkarpackie257 mężczyzn, 215 kobiet

 • podlaskie20 mężczyzn, 16 kobiet

 • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie143 mężczyzn, 143 kobiety

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 14 kobiet

 • wielkopolskie14 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie22 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).