Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIŻEWSKA

Aktualność danych:

ŚLIŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 358 osób, z czego:

358

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLIŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2608. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie25 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie23 kobiety

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie29 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie98 kobiet

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie34 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).