Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIFIRSKA

Aktualność danych:

ŚLIFIRSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: łódzkim (24 osoby), śląskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

121

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLIFIRSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIFIRSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie24 kobiety

 • mazowieckie20 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie24 kobiety

 • świętokrzyskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).