Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLINKO

Aktualność danych:

ŚLINKO – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

29

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLINKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).