Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLISKA

Aktualność danych:

ŚLISKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

103

kobiety

6

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 17.17.

Żeńska forma nazwiska to ŚLISKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2935. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLISKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie14 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie25 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: