Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWA

Aktualność danych:

ŚLIWA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (3818 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14457 osób, z czego:

7192

kobiety

7265

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

241. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

230. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie543 mężczyzn, 512 kobiet

 • kujawsko-pomorskie159 mężczyzn, 153 kobiety

 • lubelskie242 mężczyzn, 208 kobiet

 • lubuskie127 mężczyzn, 114 kobiet

 • łódzkie91 mężczyzn, 91 kobiet

 • małopolskie2006 mężczyzn, 1812 kobiet

 • mazowieckie429 mężczyzn, 402 kobiety

 • opolskie178 mężczyzn, 183 kobiety

 • podkarpackie828 mężczyzn, 775 kobiet

 • podlaskie24 mężczyzn, 24 kobiety

 • pomorskie195 mężczyzn, 180 kobiet

 • śląskie1007 mężczyzn, 956 kobiet

 • świętokrzyskie406 mężczyzn, 385 kobiet

 • warmińsko-mazurskie82 mężczyzn, 83 kobiety

 • wielkopolskie313 mężczyzn, 323 kobiety

 • zachodniopomorskie184 mężczyzn, 178 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: