Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWAK

Aktualność danych:

ŚLIWAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (127 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 391 osób, z czego:

201

kobiet

190

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2751. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie63 mężczyzn, 64 kobiety

 • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • małopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • mazowieckie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • opolskie11 mężczyzn, 11 kobiet

 • podkarpackie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie15 mężczyzn, 18 kobiet

 • świętokrzyskie43 mężczyzn, 58 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: