Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWAKOWSKA

Aktualność danych:

ŚLIWAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (106 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

223

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚLIWAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2743. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • łódzkie58 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie106 kobiet

  • świętokrzyskie11 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).