Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWECKA

Aktualność danych:

ŚLIWECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

171

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLIWECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2795. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie54 kobiety

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie23 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).