Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWECKI

Aktualność danych:

ŚLIWECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

2

kobiety

148

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLIWECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn, 2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

 • łódzkie6 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie56 mężczyzn

 • podkarpackie5 mężczyzn

 • podlaskie17 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie6 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).