Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWIŃSKA

Aktualność danych:

ŚLIWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (1185 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 9351 osób, z czego:

9351

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLIWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

163. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie769 kobiet

 • kujawsko-pomorskie784 kobiety

 • lubelskie459 kobiet

 • lubuskie383 kobiety

 • łódzkie610 kobiet

 • małopolskie416 kobiet

 • mazowieckie1185 kobiet

 • opolskie212 kobiet

 • podkarpackie256 kobiet

 • podlaskie123 kobiety

 • pomorskie617 kobiet

 • śląskie724 kobiety

 • świętokrzyskie367 kobiet

 • warmińsko-mazurskie318 kobiet

 • wielkopolskie752 kobiety

 • zachodniopomorskie443 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).