Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWICKA

Aktualność danych:

ŚLIWICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

175

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLIWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2791. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie24 kobiety

 • łódzkie12 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie46 kobiet

 • śląskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).