Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWICKI

Aktualność danych:

ŚLIWICKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

179

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLIWICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn

 • łódzkie14 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie15 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • pomorskie54 mężczyzn

 • śląskie6 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie16 mężczyzn

 • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).