Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWINSKA

Aktualność danych:

ŚLIWINSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (3 osoby), lubuskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLIWINSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWINSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).