Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWOŃ

Aktualność danych:

ŚLIWOŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

77

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie32 mężczyzn, 26 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 17 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).