Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWONIK

Aktualność danych:

ŚLIWONIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 212 osób, z czego:

103

kobiety

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWONIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • podlaskie54 mężczyzn, 44 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).