Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIWOWSKA

Aktualność danych:

ŚLIWOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (284 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 874 osoby, z czego:

874

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚLIWOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2093. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIWOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie62 kobiety

 • kujawsko-pomorskie24 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie46 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie206 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie284 kobiety

 • pomorskie39 kobiet

 • śląskie33 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie33 kobiety

 • wielkopolskie28 kobiet

 • zachodniopomorskie28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).