Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIZAK

Aktualność danych:

ŚLIZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (141 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 270 osób, z czego:

143

kobiety

127

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2814. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • łódzkie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie80 mężczyzn, 61 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • świętokrzyskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).