Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLIZIEŃ

Aktualność danych:

ŚLIZIEŃ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: pomorskim (9 osób), śląskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

26

kobiet

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLIZIEŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: