Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLOSARCZYK

Aktualność danych:

ŚLOSARCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (318 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 440 osób, z czego:

228

kobiet

212

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2738. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2729. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLOSARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie161 mężczyzn, 157 kobiet

  • świętokrzyskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).