Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLUŻYŃSKA

Aktualność danych:

ŚLUŻYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLUŻYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLUŻYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • podlaskie53 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).