Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLUŻYŃSKI

Aktualność danych:

ŚLUŻYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

89

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLUŻYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLUŻYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie51 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).