Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLUBOWSKA

Aktualność danych:

ŚLUBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (386 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 542 osoby, z czego:

542

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚLUBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2424. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLUBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie12 kobiet

  • mazowieckie386 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie48 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).