Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLUFIK

Aktualność danych:

ŚLUFIK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

29

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLUFIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).