Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLUSARCZYK

Aktualność danych:

ŚLUSARCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (2392 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 10286 osób, z czego:

5149

kobiet

5137

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

380. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

376. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLUSARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie325 mężczyzn, 353 kobiety

 • kujawsko-pomorskie29 mężczyzn, 27 kobiet

 • lubelskie125 mężczyzn, 112 kobiet

 • lubuskie113 mężczyzn, 95 kobiet

 • łódzkie252 mężczyzn, 249 kobiet

 • małopolskie1288 mężczyzn, 1104 kobiety

 • mazowieckie570 mężczyzn, 500 kobiet

 • opolskie124 mężczyzn, 123 kobiety

 • podkarpackie326 mężczyzn, 302 kobiety

 • podlaskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie59 mężczyzn, 68 kobiet

 • śląskie639 mężczyzn, 624 kobiety

 • świętokrzyskie740 mężczyzn, 755 kobiet

 • warmińsko-mazurskie62 mężczyzn, 49 kobiet

 • wielkopolskie104 mężczyzn, 95 kobiet

 • zachodniopomorskie158 mężczyzn, 167 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: