Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLUZ

Aktualność danych:

ŚLUZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

66

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLUZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie23 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie27 mężczyzn, 31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).