Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚMIAŁKOWSKA

Aktualność danych:

ŚMIAŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (171 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 605 osób, z czego:

605

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚMIAŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2361. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚMIAŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie171 kobiet

 • małopolskie48 kobiet

 • mazowieckie84 kobiety

 • opolskie14 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie55 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie48 kobiet

 • zachodniopomorskie57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).