Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚMIECHOWSKA

Aktualność danych:

ŚMIECHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (160 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 956 osób, z czego:

956

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚMIECHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2012. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚMIECHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie53 kobiety

 • kujawsko-pomorskie90 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie144 kobiety

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie108 kobiet

 • opolskie22 kobiety

 • podkarpackie18 kobiet

 • podlaskie10 kobiet

 • pomorskie67 kobiet

 • śląskie27 kobiet

 • świętokrzyskie34 kobiety

 • warmińsko-mazurskie33 kobiety

 • wielkopolskie160 kobiet

 • zachodniopomorskie57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: