Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚNIADAŁA

Aktualność danych:

ŚNIADAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (198 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 328 osób, z czego:

172

kobiety

156

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚNIADAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie100 mężczyzn, 98 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie21 mężczyzn, 18 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: