Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚNIEGOCKA

Aktualność danych:

ŚNIEGOCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (125 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 480 osób, z czego:

480

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚNIEGOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2486. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚNIEGOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie44 kobiety

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie8 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie125 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie18 kobiet

 • warmińsko-mazurskie15 kobiet

 • wielkopolskie116 kobiet

 • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).