Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚPICA

Aktualność danych:

ŚPICA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (276 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 477 osób, z czego:

238

kobiet

239

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2728. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2702. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚPICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie145 mężczyzn, 131 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie54 mężczyzn, 51 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).