Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚPIEWAKOWSKA

Aktualność danych:

ŚPIEWAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 142 osoby, z czego:

142

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚPIEWAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚPIEWAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie36 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie18 kobiet

  • pomorskie14 kobiet

  • śląskie19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).