Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚPIEWAKOWSKI

Aktualność danych:

ŚPIEWAKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

150

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚPIEWAKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚPIEWAKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie36 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • mazowieckie35 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie33 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).