Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚPITALNIAK

Aktualność danych:

ŚPITALNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

69

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚPITALNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie52 mężczyzn, 52 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).