Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚRODECKI

Aktualność danych:

ŚRODECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

165

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚRODECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚRODECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • lubuskie56 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • pomorskie16 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie46 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).