Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚRON

Aktualność danych:

ŚRON – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (301 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 389 osób, z czego:

205

kobiet

184

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2761. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2757. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚRON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie140 mężczyzn, 161 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).