Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚRUTWA

Aktualność danych:

ŚRUTWA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 330 osób, z czego:

176

kobiet

154

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2790. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2787. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚRUTWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 23 kobiety

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubelskie31 mężczyzn, 32 kobiety

  • lubuskie22 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie21 mężczyzn, 31 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: