Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚWIĄTKOWSKA

Aktualność danych:

ŚWIĄTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (553 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3295 osób, z czego:

3295

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚWIĄTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

692. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚWIĄTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie197 kobiet

 • kujawsko-pomorskie553 kobiety

 • lubelskie100 kobiet

 • lubuskie129 kobiet

 • łódzkie199 kobiet

 • małopolskie168 kobiet

 • mazowieckie495 kobiet

 • opolskie25 kobiet

 • podkarpackie68 kobiet

 • podlaskie105 kobiet

 • pomorskie124 kobiety

 • śląskie196 kobiet

 • świętokrzyskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie204 kobiety

 • wielkopolskie211 kobiet

 • zachodniopomorskie161 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: