Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŹDZIEBŁO

Aktualność danych:

ŹDZIEBŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (96 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

102

kobiety

98

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2843. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŹDZIEBŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie54 mężczyzn, 42 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).