Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŹRÓBEK

Aktualność danych:

ŹRÓBEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

78

kobiet

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŹRÓBEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie27 mężczyzn, 20 kobiet

  • podkarpackie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: