Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŹRÓDŁOWSKA

Aktualność danych:

ŹRÓDŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

kobiety

Męska forma nazwiska to ŹRÓDŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŹRÓDŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie14 kobiet

 • podkarpackie15 kobiet

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie13 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).