Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŹRÓDŁOWSKI

Aktualność danych:

ŹRÓDŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

100

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŹRÓDŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŹRÓDŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie10 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie5 mężczyzn

 • mazowieckie20 mężczyzn

 • podkarpackie13 mężczyzn

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie13 mężczyzn

 • świętokrzyskie7 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).