Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŹRÓDLEWSKA

Aktualność danych:

ŹRÓDLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

kobiet

Męska forma nazwiska to ŹRÓDLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŹRÓDLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).