Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŹRUBEK

Aktualność danych:

ŹRUBEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

89

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŹRUBEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie54 mężczyzn, 33 kobiety

  • lubuskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).