Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻÓŁKOWSKA

Aktualność danych:

ŻÓŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (161 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 322 osoby, z czego:

322

kobiety

Męska forma nazwiska to ŻÓŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2644. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻÓŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubelskie33 kobiety

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie161 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podlaskie11 kobiet

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).