Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻÓŁTAŃSKI

Aktualność danych:

ŻÓŁTAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 334 osoby, z czego:

334

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŻÓŁTAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2607. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻÓŁTAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie110 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie20 mężczyzn

 • mazowieckie65 mężczyzn

 • opolskie16 mężczyzn

 • podkarpackie4 mężczyzn

 • pomorskie39 mężczyzn

 • śląskie18 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn

 • zachodniopomorskie21 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: