Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻÓŁTASZEK

Aktualność danych:

ŻÓŁTASZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 323 osoby, z czego:

164

kobiety

159

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2802. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2782. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻÓŁTASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie39 mężczyzn, 36 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie27 mężczyzn, 21 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).