Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻARNOWIECKA

Aktualność danych:

ŻARNOWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

177

kobiet

Męska forma nazwiska to ŻARNOWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2789. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻARNOWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie19 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • opolskie14 kobiet

  • śląskie39 kobiet

  • świętokrzyskie48 kobiet

  • wielkopolskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).