Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻDANUK

Aktualność danych:

ŻDANUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (178 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 247 osób, z czego:

126

kobiet

121

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2820. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻDANUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • podlaskie90 mężczyzn, 88 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).