Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA

Aktualność danych:

ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA – nazwisko dwuczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (117 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

229

kobiet

Męska forma nazwiska to ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2737. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie33 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie117 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: